Standart Betonlar

C8/10

C12/15

C16/20

C20/25

C25/30

C30/37

C35/45

C40/50

C45/50

C45/55

C50/60

C55/67

C60/75

C70/85

C80/95

C90/105

C100/115

Hafif betonlar Genleştirilmiş kil agregalı, pomzalı, straforlu, perlitli, kimyasallı çözümler
Ağır betonlar Barit, magnetit vb agregalı çözümler